Downloads

किसान स्मार्ट(सहकारी) डाउनलोड गर्नुहोस्
किसान एमबैकिंग(लघुवित्त) डाउनलोड गर्नुहोस्
किसान स्मार्ट-आईफोन(सहकारी) डाउनलोड गर्नुहोस्
किसान एमबैकिंग-आईफोन(लघुवित्त) डाउनलोड गर्नुहोस्