• गृह
  • फारम डाउनलोड

Downloads

खाता संचालन फारम संस्थागत डाउनलोड गर्नुहोस्
KYM तथा खाता संचालन फारम (व्यक्तिगत) डाउनलोड गर्नुहोस्
डिजिटल बैकिंग फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्य पहिचान फारम(Signatory) डाउनलोड गर्नुहोस्