28 किसान बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड - वालेट लोड

वालेट लोड

संस्थाका सदस्यहरुको डिजिटल वित्तिय कारोवार अझै सहज बनाउनका लागि मोवाईल बाटै ई सेवामा समेत पैसा लोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।