• गृह
  • कार्यालय समय

कार्यालय समय

क्षेत्र  विवरण माघ १६ देखि कार्तिक १५ सम्म कार्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म
आईतवार देखि विहीवार शुक्रवार आईतवार देखि विहीवार शुक्रवार 
बैकिंग (सहकारी) कार्यालय समय १०ः०० देखि ५ बजे सम्म १०ः०० देखि ३ बजे सम्म १०ः०० देखि ४ बजे सम्म १०ः०० देखि २ बजे सम्म
कारोवार समय १०ः०० देखि ३ बजे सम्म १०ः०० देखि २ बजे सम्म १०ः०० देखि २ बजे सम्म १०ः०० देखि १ बजे सम्म
लघुवित्त कार्यालय कार्यालय समय ८ः०० देखि ५ बजे सम्म ८ः०० देखि ३ बजे सम्म ८ः०० देखि ४ बजे सम्म ८ः०० देखि २ बजे सम्म
कारोवार समय १०ः०० देखि ३ बजे सम्म १०ः०० देखि २ बजे सम्म १०ः०० देखि २ बजे सम्म १०ः०० देखि १ बजे सम्म
किसान एग्रो बिजनेश  कार्यालय कार्यालय समय ८ः०० देखि ५ बजे सम्म ८ः०० देखि ३ बजे सम्म ८ः०० देखि ४ बजे सम्म ८ः०० देखि २ बजे सम्म
काउन्टर खुल्ने समय  १०:०० देखि २:३० बजे सम्म  १०:०० देखि १ बजे सम्म  १०:०० देखि २:३० बजे सम्म  १०:०० देखि १ बजे सम्म 

 

किसान कोप मार्ट 
समय  हरेक दिन 
मार्ट खुल्ने समय  बिहान ७:३० बजे देखि साझ ७:०० बजे सम्म