• गृह
  • किसान यमबैंकिंग (लघुवित्त )

किसान यमबैंकिंग (लघुवित्त )

संस्थाको

लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध सदस्यहरुलाई डिजिटल कारोवार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले संस्था नेपालकै प्रतिष्ठीत संस्था एफवान सफ्ट ईन्टरनेश्नल प्रा.ली. संगको सहकार्यमा मोवाईल बैकिंग सेवा संचालन गरेको छ ।

  • शुल्कः पहिलो बर्ष फ्रि
  • नविकरण शुल्कः बार्षिक रु.१००।-
  • एस.एम.एस अलर्टः फ्रि
  • पिन रिसेटः रु.२५   

टपअपमा ३ प्रतिशत क्यास व्याक