ई - वालेट

संस्थाका सदस्यहरुको डिजिटल वित्तिय कारोवार अझै सहज बनाउनका लागि मोवाईल बाटै ई सेवामा समेत पैसा लोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।